Thông tin tài khoản

Tác giả đăng ký tham dự, đăng ký gửi bài đăng kỷ yếu, tham gia các hoạt động bên lề Hội nghị vui lòng chuyển khoản theo thông tin sau:

Số tài khoản: 8500201005928

Chủ tài khoản: Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên

Ngân hàng: Ngân hàng Agribank, chi nhánh tỉnh Thái Nguyên

Nội dung chuyển khoản: (lý do chuyển khoản - xem hướng dẫn bên dưới *)

* Lý do chuyển khoản tương ứng các hoạt động vui lòng ghi như sau:

- Đăng ký tham dự: CNSH2021 - Tham du hoi nghi

- Đăng ký gửi và phản biện bài đăng kỷ yếu: CNSH2021 - Gui bai dang

- Đăng ký tham dự Tour du lịch: CNSH2021 - Tham quan

- Tài trợ cho Hội nghị: CNSH2021 - Tai tro hoi nghi

Chi phí dành cho các hoạt động:

- Đăng ký tham dự: 500.000đ / người.

- Đăng ký gửi và phản biện bài đăng kỷ yếu: 1.000.000đ / người.

- Đăng ký tham dự Tour du lịch: 500.000đ / người

- Mua thêm tuyển tập của Hội nghị: 1.000.000đ / bản