Liên hệ

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tel: (0208) 3-904-315

Fax: (0208) 3-746-965

Hoặc liên hệ với: TS. Nguyễn Phú Hùng – Khoa Công nghệ Sinh học (Điện thoại: 0818432886) hoặc TS. Vũ Thị Lan (Điện thoại: 0914504250)

Email: cnsh2021@tnus.edu.vn

Website: http://cnsh2021.tnus.edu.vn